Vyhľadávať v tomto blogu

pondelok 26. januára 2015

Malý Manín sa dočkal

V tieni Veľkého a to i významovo sa dostalo Malému docenenia a to aj v podobe propagačnej -
prostredníctvom info tabule.
OZ hradiská s PB urobili počin ocenenia významu  kultúry hodnej lokality na sklonku roka 2014.
V minulom príspevku nebolo spomenuté márne meno a vyzdvihujem z kompletného článku terénnej akcie vetu - Na osadení tabule nesmel chýbať ani pán Ladislav Janech - objaviteľ hradiska. 
Prosto ďakujeme

utorok 30. októbra 2012

A pred zimným spánkom trošku sumarizácie

Z vybraných odhalení 2012 pri rekonštrukcii vstupnej bašty s povolením združenia Hrad Bystrica

malé delo


artefakt toč. shodišťa
 Kamenná konzola a (viď nižšie príspevky)


sobota 26. mája 2012

História s pánom Janechom I.- Malý Manín (osídlenia)

Maketa príbytku 8.stro.p.n.l. Lužická kult.
Priznám sa , veľmi som podcenil oznam o súkromnom múzeu v Považskej Teplej (niekedy po roku 2000), a to radšej priznávam že nás návšteva príjemne šokovala.  Z malej zvyklostnej zbierky ľudových remesiel sa vykľul z môjho pohľadu archiválny poklad (nemysliac peňažnú hodnotu) širokého záberu – vlastne najširšieho – tam doba st. železná už patrí.
Niekoľkokrát som vzhliadal na opozičný Malý Manín vediac o jeho osídlení ,ale nič viac. Nakoniec  pán Janech ani sekundu neváhal o po krátkom telefonáte ochotne zmenil svoj sobotňajší program v prospech výstupu a záznamu GPS o lokalite ktorú objavili v rámci existencie 10 ročného archeologického krúžku ( r.2000)
Ucho z keramiky_lužická kultúra
Moju lenivosť prekvapilo, ako vysoko sa Kelti vysťahovali pre svoju  bezpečnosť . Čakal by som vyššie  úpätie hory, ale pred výstupom na  náhornú plošinu sa objavuje zreteľná kliešťová brána s valmi (bod na mape ). Výstup nie je tiež márny pre nádherný pohľad zo skalného zrazu (Plevnícka skala s veľkým kovovým krížom mimo tur. trás)
na Javorníky či rodisko Dominika Tatarku. Z okraja je vidno na Považský ako aj Súľovský hrad.
Časť nádoby st.doba železná 5stor.p.n.l.
výzdoba-náznak ucha, Lužická kultúra
Po línii výstupu skratky sú badateľné znaky pozostatku serpentínovej výstupovej cesty  lemovanej po bokoch vážskymi kameňmi ( žulovými okrúhliakmi ) čo na travertínovom kopci  nemožno za normálnych prírodných okolností čakať. Na vrchole je niekoľko stále zrejmých terás s niekdajšími príbytkami o čom svedčí množstvo črepín a mazanice(nepálenej hliny) z mladšej doby bronzovej „lužická kultúra“ – 8.st.p.n.l., staršej doby železnej –Halštat ako aj neskoršieho Laténu .
fragment nádoby_Lužická kultúra
Treba však uviesť že fragmenty hovoria o zasídlení plošiny už v staršej dobe železnej 5 st. p.n.l. ( obr. Časť nádoby st.doba železná 5stor.p.n.l.) a mladšej (obr. Bronzovy náramok _ml.doba železná_ púchovská kultúra_časť náramku).Boli sme už aj smädní, a ani som si to nestihol dať do súvisu s niekdajšími obyvateľmi a objavila sa pravdepodobná cisterna na zachytávanie vody.. Vrch sa nakláňa a z toho vyplynula aj možnosť  ju zachytávať na ploche hradiska aj v iných miestach .
Bronzovy náramok _ml.doba železná_ púchovská kultúra_časť náramku

štvrtok 25. augusta 2011

Novinka leta 2011


Po vyše 350 rokoch by sa commes Šimon Balassa mohol vrátiť do svojho vtedy nového sídla bystrického panstva s veľmi vzácnou zmenou.
Do oporného múru bola vkomponovaná šambrána s krásne zachovanou reliéfnou orlicou - podľa dostupných info - krásne  profilovaný zlomok pochádzajúci z hradu . Autenticita , vznik, pôvodné nech sú otvorené.
Čoskoro sa skolaudujú aj  renovovaného útroby, ktoré by mali slúžiť na vzdelanostné  ciele  s citom pre zachovanie autenticity nielen kamenných prvkov.Z extérierovej výzdoby sa oproti erbom  nápis na tabuli čitateľne  uchoval od  r.1631, kedy sa  dátuje sťahovanie Balassovcov z chladného hradu .


streda 27. apríla 2011

Reálie : 3 X prvý krátPo prvý krát: sa u hradnej verejnosti môže vypínať kalendár na rok 2011 poskladaný z 12-tich vyobrazení hradu  od rôznych autorov, dôb, štýlov od Milana Belása (pravdepodobne vo vlastnom náklade) skrze návrhu  Creo Plus s.r.o a vydavateľsta PN Printu. Január, Máj, Júl, stoja za rámové riešenie.
Po druhý krát  prvý krát: prihrejem si polievočku na fakte že som prispel 2% na obnovu hradu, ktorého ZDRUŽENIE HRADU BYSTRICA získala tento rok prvý krát možnosť pridelenia 2-ch %.
Po tretí krát prvý krát: Sa rozumne rozhodlo ako využiť potenciál úradu práce , a hoc na inom hrade sa rozhodol  ÚP Prešov podmieniť vyplatenie príspevkov prácami na Šarišskom hrade. Zdá sa to až stredoveké riešenie ( v pozitívnom zmysle) odkaz 

utorok 29. marca 2011

HONORIS Aurel

 Ešte že ho máme - tento šikovný syn Bystrického notára bol fanatik do viacerých tém a naštastie aj do histórie.
 Len vďaka nemu sa z jeho pera, ceruzy a hlavy zrodilo 900 stranové dielo o histórii Považskej Bystrice.
 V súčasnosti odpočíva v trezore v mestskom archíve a obdivuje ho len pár privilegovaných... V jednej z posledných monografií Pov. Bystrice bola tá jeho často používaná ako zdroj - tak sa aj on dočkal uznania, ktoré mu právom prináleží. Pre celistvejší obraz: vyštudoval právnickú akadémiu v Bratislave, ovládal latinčinu, maďarčinu a nemčinu, vo voľnom čase bol kronikár, prekladateľ, spisovateľ, básnik, maliar, genealóg, heraldik, numizmatik a neviem čo ešte. A gól na koniec - za nič z toho sa nepovažoval...

sobota 19. marca 2011

Na hrad vynálezom InuitovS  možnosťou nasadenia roty bagrov a turbín po Váhu sa začali zaoberať budovatelia už v 30-tych rokoch. Nedostatok bagrov vyvážila KSS napr. v Nosiciach vyhlásením priehrady sťa „Mládeže“ a nasadila cez 55 tis. povinných nadšencov. Vážska kaskáda si zasluhuje oveľa viac ale o tom nabudúce. Na fotos z hradu ešte nedodaný most z mostárne Brezno a výpusť späť do Váhu. Musím uviesť že sme nelenili a vyskúšali s bratom splav z Bytče do Podhradia v starom koryte Váhu. 

utorok 15. marca 2011

Zmiznutý meč


Ktovie ako participoval Rafael na predstave návrhu svojho náhrobného kameňa ale nezabudlo sa ani na typ brnenia s držadlom na kopiju akoby symbol pôvodu že pochádzal po predkoch z privilegovanej vrstvy kopijníkov. Meč z kameňa bol asi krehký pre zub času, a ten kovový tiež neodolal špecialistom od komodity železa, ale aspoň fotografia dokazuje ochotu  prinavrátiť lesk dôstojnosti  ktorý sa darilo udržať do konca 80-tych rokov.

streda 5. januára 2011

MORTUI VIVOS DOCENT

S blížiacim sa výročím úmrtia Raffaela možno v krátkosti nahliadnúť do príbehu 16. st. v článku HR Miloša Ferka  s viacerými prepojmi príbehov Podmanických súčasníkov. Na tento deň pripadlo v minulosti narodenie Mateja Korvína,Friedrich Händela,Amschel Rothschilda etc. Nemá to byť reklama ale napr. nepotešila by Vás novinka že v Maďarsku našli črep s nápisom v slovanskej hlaholike? :-)  http://www.historickarevue.com/?id=archiv_16

Bystrický hrad v PB


 Komu by sa nechcelo šlapať na hrad, nájde kus hradu aj v Bystrickom kostole Navštívenia Panny Márie. Kostol patril pod hrad Bystrica čoho dôkazom je aj fakt, že jeden z prvých súkromných patrónov bol od r. 1472 Ján Podmanický /pravdepodobne nevlastný strýko lúpežných rytierov Rafaela a Jána/ z čoho mu prináležalo aj právo voľby farára.

pondelok 22. februára 2010

Z okolia : Podhrágy - Oroszlánkő/Löwenstein

LEVÍ KAMEŇ - tak takýto honosný názov niesol hrad Vršatec. Názvy obcí A-D E-K L-N O-T  Ť-Ž v maďarskom jazyku niesli niekedy úplne iný význam, ako napr. náš najvyšší Gerlachovský štít sa volal po cisárovi Ferenc Jožkovi a pod. Dobové fotografie nádherne zobrazujú členitosť a stav hradu z roku 1890 a neskôr. Vybrali sme tam v zime, v hlbokom snehu nám pripadal hrad naozaj nedobytný    :-) . Cca 37 km cesta popri Nimnici, Váhu, s možnosťami

piatok 12. februára 2010

KOMPA - Vág - Podhragy

Veľmi ucelený pohľad fotografie - pohľadnice na uporiadanie podhradia pred zmenami súvisiacimi s reguláciou Váhu. Niekde v týchto priestoroch sa možno ocitala už za čias Balassovcov keď unikal z hradného väzenia Immrich Balassa pred bratom - rivalom - Žigmundom, do kaštieľa v Považskej Teplej a za pomocpri úteku vo forme  podarúnku 4-ch tvarohov dostal  majerník Ján Madutka odmenu vo forme zhabaných 2-ch volov Žigmundom v hodnote 24 zlatých, čo mu na druhom svete určite bolo opačne zarátané.Na snímke tiež vidno ubytovací hostinec Jozefa Bašu, altánok - vstupnú bránu k prieplavu.Kompa bola v roku 1945 podmínovaná .