Vyhľadávať v tomto blogu

nedeľa 31. januára 2010

generál M. R. Štefánik nepadol hrdinsky len raz !

Málokto z nás žijúcich mimo PB vie že vedľa mostu cez Váh stála 17 m vysoká socha generála M.R. Štefánika od sochára a vynálezcu Vojtech Ihriského (vynálezcu vreckového písacieho stroja ) a priekopníka športového lietania na Slovensku. Pre mňa je veľmi zaujímavé že jeho stvárnenie je temer rovnaké s jeho dvojníkom ( tan istý autor ) v Malackách (ten pozerá na rozdiel od PB doľava ), ktorého našli zakopaného v parku po niekoľkých desiatkach rokov v parku vedľa miesta, kde stála pôvodne socha generála. M.R. Štefánikovi sa stal v PB osudný DECEMBER 1955 kedy sa červenými kmérmi rozhodlo o odstránení sochy. Udialo sa tak pod rúškom noci, aby jej demolácia nenahnevala Považskobystričanov. Pôvodne ju

piatok 29. januára 2010

3D Zrúcaniny hradu Bystrica

Jedným z komentárov na 3D zobrazenie stavebných reálií je slovo geniálne. Úplne súhlasím a pozrieť sa z vtáčej perspektívy bez použitia lietajúcich technických vymožeností dodá určite zážitok k fyzickej prítomnosti na hrade. Google SketchUp je otvorený pre všetkých a nadšenci z okolia vytvorili ďalšie skvosty ako kaštieľ v Jasenici, Orlovom, kostol navštívenia panny Márie. Rád poskytujem link na stávajúcich a budúcich tvorcov 3D objektov 

nedeľa 24. januára 2010

"VAGUS FLUVIUS" (preklad - blúdivá rieka)Medirytina z roku 1676 od G. Bouttatsa dokazuje pomenovanie rieky s "Tragickým sútokom". Naša najväčšia rieka nemá jeden prameň a možno i preto jeho latinský preklad znie VAGUS - BLÚDIVÝ. Pre doplnenie - vzniká sútokom Bieleho a Čierneho Váhu pri Kráľovej Lehote.Biely Váh vyteká z Krivánskeho Zeleného plesa a dva pramienky Čierneho Váhu vytekajú pod Kráľovou hzoľou. Sútok Oboch Váhov je za dedinou pod železničným mostom a niektorí si cezeň skracujú cestu, niektorých zrazil vlak a víriaca voda sa zmiešala s krvou. Mimochodom , od Kraľovian by sa mal Váh volať Orava., lebo....

Z OKOLIA : ZOZNAM stavieb podľa slohu

Významné  kultúrne pamiatky chránené Zák. SNR č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti podľa slohov v okolí hradu .Pod ochranu kultúrneho dedičstva spadajú nielen významné dominanty územia, bez ohľadu na ich súčasný technický stav, akou je dnes už zrúcanina Považsko-Bystrického hradu, s ktorým je úzko spätá história okresu, alebo výstavný kaštieľ v Orlovom. Životné prostredie regiónu kultúrne determinujú aj tzv. “objekty pamiatkového záujmu dotvárajúce prostredie” – drobné stavby pricestných kaplniek, zvoníce, votívne sochy, areály v kalvárií a ľudová arachitektúra roľníckych domov na lazoch,ich historická zeleň a architektonická kompozícia v rámci areálov kultúrnych pamiatok kaštieľov, ktorých sú neoddeliteľnou súčasťou.

Identifikácia
(piktogram)
Por.č.
(grafika)
Lokalizácia
Sídlo
Názov
Prevládajúci sloh
(legenda)
Hrady    
1.
Považské Podhradie
Považsko-Bystrický hrad   
gotický
Kaštiele 
1.
Dolný Lieskov
kaštieľ a park       
renesančný
2.
Jasenica
kaštieľ   
renesančný
3.
Považská Bystrica - Orlové
kaštieľ a park       
barokový
4.
Považské Podhradie
kaštieľ “Burg”      
renesančný
5.
Považské Podhradie
kaštieľ   
barokový
Kostoly  
1.
Bodiná
Kostol Narodenia Panny Márie       
renesančný
2.
Dolná Mariková
Kostol sv. Petra a Pavla     
barokový
3.
Dolný Lieskov
Kostol Anjelov strážcov     
barokový
4.
Domaniža
Kostol sv. Mikuláša biskupa              
gotický
5.
Horná Mariková
Kostol sv. Jána Nepomuckého         
klasicistický
6.
Horný Lieskov
Kostol sv. Kríža    
barokový
7.
Jasenica
Kostol sv. Michala archanjela          
neskorobarokový
8.
Papradno
Kostol sv. Ondreja              
neskorobarokový
9.
Podskalie
Kostol sv. Martina              
barokový
10.
Považská Bystrica
Kostol Navštívenia Panny Márie      
gotický
11.
Prečín
Kostol Narodenia Panny Márie       
renesančný
12.
Pružina
Kostol sv. Žofie    
gotický
13.
Slopná
Kostol sv. Andreja apoštola              
neskorobarokový
14.
Udiča
Kostol sv. Matúša
neskorobarokový

RODOSTROM PODMANICKOVCOV


V roku 1944 napísal Pavel Fükö vlastným nákladom veľmi žiadanú knihu s titulom PODMANICKOVCI a DEJINY BYSTRICKÉHO HRADU ktorú vytlačil ŠTEFAN KVASNIČKA v POVAŽSKEJ BYSTRICI. Dovolím si pridať postreh , že sa jednalo na tú dobu o sťa by vlastenecký počin  a Rodostrom je súčasťou jeho publikácie.Pán Pavol Fükö nebol len autorom ale z podaných informácií  zakladal v roku 1934  organizované začiatky šachového klubu v Považskom Podhradí.

pondelok 18. januára 2010

hrad Bystrizza v Rajeckej Lesnej


Po obhliadke Slovenského Betlehemu sa návštevník môže pozrieť na poschodí ermitáže v stánku so suvenírmi na veľký obraz Považského Podhradia s dominantami, trochu síce idealizovaný ale so starým korytom rieky. Nestihol som zistiť viac o autorovi ale kľudne info doplňte. Výstava stojí za to ....

sobota 16. januára 2010

Insígnie majiteľov hradu od 1458 -1559 (Podmanický,Podmaniczky)

Streženice - zábezpeka hradov ?


Vo viacerých zdrojoch sa objavuje veta - že "Streženice, ako už z názvu obce vyplýva v minulosti boli dôležité pre strážnu vežu nachádzajúcu sa medzi a chrániacu hrady v Považskom Podhradí, Lednici a Súľove". Kto by mal možnosť preveriť akým spôsobom je  vizuálne prepojiteľná vzdialenosť na ochranu hradov, resp. môže pridať GPS potencionálneho miesta  veže, nech dá vedieť. Pohľad musí preklenúť niekoľko viac ako 90 st. odbočiek Váhu ale pravdou je že ak si predĺžite os z určitého miesta nad obcou Streženicesmerom na  Považský hrad, nachádza sa Suľovský hrad priamo na nej. Pripájam približné vzdušné vzdialenosti z vrchu nad obcou Streženice : Bystrický hrad 12 km, Lednický hrad cca 18,654, Súľovský hrad 21.

Ako na Bystrický hrad ?


Zaknihovali sme nášho najmenšieho návštevníka, ktorý bol uchvátený pohľadom do vážskej doliny z hradného brala. A kto nebol na typickej siluete okolia Považskej Bystrice má možnosti podľa spôsobu ako sa dopravil. Zo železničnej stanice v Považskej Bystrici po modrej turistickej značke do Orlového. Okolo kaštieľa zo 17. storočia na Podhradské lúky a

SÁGA POMANICKÍPo skutočnostiach týkajúcich sa legiend Považského hradu , bratov Podmanických , sa dá dopátrať v publikáciách bohužial iba v maďarskom jazyku najkomplexnejšie venujúceho sa autora Podmanických - historika Lukinich Imreka aj na skutočnosti zasahujúce osudy  grófstva a panstva vedľajších vetiev rodu a k skutočnostiam týkajúcich sa tej ktorej-danej doby, ohľadom vlastníkov , aktérov , dejov na iných panstvách kráľovstva.. Pripájame zoznam diel o rode Podma-

piatok 15. januára 2010

FRATRES:TE SALUTANT


Vroku 2006 sa FRATRESmuselo rozlúčiťs jeným z našich bratov, ktorého naturel a prítomnosť nám strašne chýba. Honza bol zárukou dobrej nálady, vtipu a energie. Keďže sa Fratres dávno predtým rozšíril za hranice Slovenska, náš moravský brat si za zásluhy vyárendoval právo EPITAFU na hradnom múre.

streda 13. januára 2010

Z ARCHÍVOV


Tu je zoznam niektorých zložiek týkajúcich sa hradného komplexu a okolia od povolenia- zákazanie kameňolomu pod hradom, súperenie o povolenie ubytovania v malom kaštieli, žiadosti   návrh o konzerváciu ruín hradu už z 20-tych rokoch, záujem skautov o kaštieľ v roku 1938,Adaptácia kaštieľa na nemocnicu, stav dnes neexistujúceho archívu v kaštieli, ale akoby  symbolicky záznamy začínajú Žiadosťou o podrobnú správu skrze Zosúvania hradných múrov.Kto by mal chuť, môže prispieť výťahom záznamov jednotlivých udalostí. Pripájam zoznam archívov SR


utorok 12. januára 2010

Z okolia : kresby praetereo CASTELLVM BYCZE

Začiatkom 19. st. kedy vznikal počas plavby na tú dobu neprekonateľný historicko geografický dokument - kniha Malebná cesta dolu Váhom od Alojza Medňanského vznikli pravdepodobne kresby z  tohto v minulosti významného sídla Uhorska - Bytča - "vyhľadávaná návštevníkmi všetkých stavov". Vtedy už v zámku sedeli úradníci kniežaťa Eszterháziho, ako dnes štátne-

pondelok 11. januára 2010

FRATRES : memor omnium nostrum


V počiatkoch sisyfovského úsila na záchranu ruiny nám výrazne pomáhal nielen radou obyvateľ Tóno s láskavou manželkou , z jediného domu pod chodníkom na hrad (po pár metroch chodníka sa ocitnete nad jeho záhradou ). Neváhal nikdy zapožičiať nadrezmerný rebrík, poskytnúť zdroj elektriky vyvedený až na hrad ,alebo poskytnúť svoju izbu ako sušiareň. Považujeme ho in memoriam za najdôležitejšiu osobu a prvého sponzora ušľachtilej myšlienky.

Najlepšia milléniová správa 000 000


Je záver roka 2007 -  v TASR sa objavila flash:

"Mesto Považská Bystrica sa rozhodlo odkúpiť ruinu Považského hradu. Odkúpilo ju od Klubu slovenských turistov Sparta za 400 000 korún a uvedenú sumu bude splácať desať rokov". Ak nájde nový vlastník ochotu prispieť k fixácii zvyškov hradu, múry by už obdivovateľov nemuseli ohrozovať aj keď jedna zo stien nesie epitaf nášho priateľa , ale o tom nabudúce....Hlavne by mohol ostať pre oči dlhšie desaťročia

FRATRES : 1992 prvé oficiálne pokusy o fixáciu hraduV roku 1992 sme (brat Rafael ) oficiálne požiadali o povolenie prác na hrade a o príspevok mesta PB .Čo s tým? Mesto  požiadalo o posudok  Slovesnký ústav pamiatkovej starostlivosti  (Žilina )  a ten poukázal na par. 9,Zákona č. 27/87 ZB o povinnosti vlastníka starať sa o Kultúrnu Pamiatku čím vystrašil možného vlastníka - mesto Považskú Bystricu, ktorá hrad kúpila až v roku 2008.

nedeľa 10. januára 2010

KOMU HRAD PATRIL ?


V predchádzajúcom príspevku sa zaviazala obec Považská Bystrica odkúpiť hrad od turistickej organizácie, ktorá ho ponúkala v januári 2007. Náš dokument hovorí o o nejasných majetkových pomeroch v roku 1993, kedy KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV ( sídlo na Junáckej 6, Bratislava ) priznal potrebu preverenia vlastníctva  a už vtedy bol ochotný jednať o vlastníckych právach v prospech napr. obce, resp. miestnemu klubu turistov.Tu je počiatok delimitácie na miestny KST SPARTA. Reakcie boli rôzne :-), pre nás veľmi nádejná informácia :-) Nevieme v akých splátkach mesto uskutoční, ak áno budeme chcieť vedieť ako prispel KST na opravu hradu (nakoľko s jeho vlastníctvom v minulosti ani nerátali )

FRATRIS : vznik NADÁCIE


Rozhodnutím Obvodného úradu v Žiline dňom 21. marca 1994 zaregistrovalo nadáciu PRO CASTRÍS SLOVACA. Tento kúsok šťastia sa podaril bratovi Rafaelovi a to hneď splnením podmienok OZ a určite nikoho ani nenapadlo sa proti tomuto do 15 dní odvolať. Mysleli sme si že toto je ten pravý odrazový most a najťažšia prekážka :-)

FRATRIS : FORTIS non EXILIS
I napriek neprajnosti okolností ohľadom ochoty oslovených ( neskôr už oficiálne ) ako aj počasia sa naše Fratres Povazsi po konzultáciách s odborníkom rozhodlo zachrániť hladomorňu , ako najzachovalejšiu samostatnú časť ruín. Chrbáty niekoľkokrát za deň vynášali čoraz ťažší materiál , ale podarilo sa nám z  časti vyhodiť sutinu nad klenbou s otvorom a prekryť strechou rozorvaný vrch veže.

OBNOVAPo zničení cisárskymi 1698 sa našťastie objavila paralela a po 310 rokoch vznkla ZHB (združenie hradu Bystrica ), myšlienkovo sa pretavila krásna "fantazmagória" (viď vývoj ) v reálny projekt s výzvou a záchrancovia reálne ukončili rok 20009 početnými akciami konkrétnych krokov k zviditeľneniu od vyčistenia od flóry  , cez murovačky po záverečné čistenie dokonca cez víkendy,ktoré nie sú v oficiálnom zozname plánovaných akcií. Držme palce , možno viac?

Z okolia : kaštieľ Mikšová 
Podľa nááádherného obrazu Thomasa Endera Kaštieľ v Mikšovej pri Bytči musel byť nádherný a k smerom k hradu si zaslúži  obzrieť i napriek dnešnému žalostnému stavu a ako píše autor linku, nepadol za obeť plavebnej komore ale zubu času. Vlastnila ho aj rodina Medňanských.Otázne je, či náš už svetoznámy maliar Ladislav Medňanský (tiež Mednyánszky,23.4. 1852 Beckov – 17.4. 1919 Viedeň), patril k tejto vetve.Patrí mu už dávno po smrti aj titul autor najkrajšej známky sveta.

sobota 9. januára 2010

Ak sa nič nebude diať, diať sa bude...........


Na leteckej snímke použitej z www.zamky.sk vidno úbytok širokého muriva, ktoré spadlo v 80-tych rokoch, nezostala tam viditeľná stopa, porast si so všetkým poradí. Po vyšliapnutí hore sa stena nachádzala vpravo od paláca na západnej strane.

Na začiatku bolo slovo - statický posudok


Možno aj zasvätenejší nevedia že existuje stat. pos. od Ing. Jána Ďuricu-špecialistu Stavoprojektu BB, ktorého si objednala KÚŠP a OP v BB. ZSpráva - posudok z 28.mája 1986 poukazuje na žalostný stav obvodového plášťa, múra bez stuženia po páde rozopretiatvorných vnútorných častí budov hradu. Najhoršie znela vízia ak sa neuskutoční náprava v stave postupného vytláčania časti múrov a to vonkajším smerom. Po prevode vlastníckych práv v roku 2007 by bolo zaujímavé porovnať po novej obhliadke a statickom posudku návrh z pohľadu novších technológií ale tá z roku 86 hovorí jednoznačne o injektáži špeciálnymi hmotami podľa vlastností použitého materiálu a o samozrejme kotvení zemnými kotvami a mikropilotami. Nezbavujeme sa zodpovednosti súčasníkov a pre ktorúkoľvek aktivitu vyslovujeme podporu, snáď sa podarí aj neverbálne.

Z našej histórie


Anno domini 1980 sa asi začala prvá nelúpežná výprava za krásami okoli Považská Bystrica , ale hlavne za hradom. Pre zaistenie a dobrý pocit rodičov pochádza fotografia z ranných výprav a základne na Humne za Žilinou, kde pod strechou nechýbalo nič. Až neskôr sme okúsili nezameniteľný pocit zvyčajne krátkeho a krásneho spánku priamo na hrade. Na fotografii brat Rafael a Ján. (foto-brat Štefan)

piatok 8. januára 2010

Apropo


Po dlhom čase sa mi podarilo sprístupniť náhodným okoloidúcim na webe informáciu, že hrad Bystrizza je pre nás - FRATRES POVAZSI - už dávno jednotkou na tomto krásnom fľaku Európskej zeme a pre tých ktorí vidia objektívnejším zrakom sa umiestnil Považák na 7. mieste (nie zlé, akoby bol za 7-mi horami a dolami) a za všetkých ho skúsim dať do pozornosti ešte viac :-)