Vyhľadávať v tomto blogu

štvrtok 25. augusta 2011

Novinka leta 2011


Po vyše 350 rokoch by sa commes Šimon Balassa mohol vrátiť do svojho vtedy nového sídla bystrického panstva s veľmi vzácnou zmenou.
Do oporného múru bola vkomponovaná šambrána s krásne zachovanou reliéfnou orlicou - podľa dostupných info - krásne  profilovaný zlomok pochádzajúci z hradu . Autenticita , vznik, pôvodné nech sú otvorené.
Čoskoro sa skolaudujú aj  renovovaného útroby, ktoré by mali slúžiť na vzdelanostné  ciele  s citom pre zachovanie autenticity nielen kamenných prvkov.Z extérierovej výzdoby sa oproti erbom  nápis na tabuli čitateľne  uchoval od  r.1631, kedy sa  dátuje sťahovanie Balassovcov z chladného hradu .


streda 27. apríla 2011

Reálie : 3 X prvý krátPo prvý krát: sa u hradnej verejnosti môže vypínať kalendár na rok 2011 poskladaný z 12-tich vyobrazení hradu  od rôznych autorov, dôb, štýlov od Milana Belása (pravdepodobne vo vlastnom náklade) skrze návrhu  Creo Plus s.r.o a vydavateľsta PN Printu. Január, Máj, Júl, stoja za rámové riešenie.
Po druhý krát  prvý krát: prihrejem si polievočku na fakte že som prispel 2% na obnovu hradu, ktorého ZDRUŽENIE HRADU BYSTRICA získala tento rok prvý krát možnosť pridelenia 2-ch %.
Po tretí krát prvý krát: Sa rozumne rozhodlo ako využiť potenciál úradu práce , a hoc na inom hrade sa rozhodol  ÚP Prešov podmieniť vyplatenie príspevkov prácami na Šarišskom hrade. Zdá sa to až stredoveké riešenie ( v pozitívnom zmysle) odkaz 

utorok 29. marca 2011

HONORIS Aurel

 Ešte že ho máme - tento šikovný syn Bystrického notára bol fanatik do viacerých tém a naštastie aj do histórie.
 Len vďaka nemu sa z jeho pera, ceruzy a hlavy zrodilo 900 stranové dielo o histórii Považskej Bystrice.
 V súčasnosti odpočíva v trezore v mestskom archíve a obdivuje ho len pár privilegovaných... V jednej z posledných monografií Pov. Bystrice bola tá jeho často používaná ako zdroj - tak sa aj on dočkal uznania, ktoré mu právom prináleží. Pre celistvejší obraz: vyštudoval právnickú akadémiu v Bratislave, ovládal latinčinu, maďarčinu a nemčinu, vo voľnom čase bol kronikár, prekladateľ, spisovateľ, básnik, maliar, genealóg, heraldik, numizmatik a neviem čo ešte. A gól na koniec - za nič z toho sa nepovažoval...

sobota 19. marca 2011

Na hrad vynálezom InuitovS  možnosťou nasadenia roty bagrov a turbín po Váhu sa začali zaoberať budovatelia už v 30-tych rokoch. Nedostatok bagrov vyvážila KSS napr. v Nosiciach vyhlásením priehrady sťa „Mládeže“ a nasadila cez 55 tis. povinných nadšencov. Vážska kaskáda si zasluhuje oveľa viac ale o tom nabudúce. Na fotos z hradu ešte nedodaný most z mostárne Brezno a výpusť späť do Váhu. Musím uviesť že sme nelenili a vyskúšali s bratom splav z Bytče do Podhradia v starom koryte Váhu. 

utorok 15. marca 2011

Zmiznutý meč


Ktovie ako participoval Rafael na predstave návrhu svojho náhrobného kameňa ale nezabudlo sa ani na typ brnenia s držadlom na kopiju akoby symbol pôvodu že pochádzal po predkoch z privilegovanej vrstvy kopijníkov. Meč z kameňa bol asi krehký pre zub času, a ten kovový tiež neodolal špecialistom od komodity železa, ale aspoň fotografia dokazuje ochotu  prinavrátiť lesk dôstojnosti  ktorý sa darilo udržať do konca 80-tych rokov.

streda 5. januára 2011

MORTUI VIVOS DOCENT

S blížiacim sa výročím úmrtia Raffaela možno v krátkosti nahliadnúť do príbehu 16. st. v článku HR Miloša Ferka  s viacerými prepojmi príbehov Podmanických súčasníkov. Na tento deň pripadlo v minulosti narodenie Mateja Korvína,Friedrich Händela,Amschel Rothschilda etc. Nemá to byť reklama ale napr. nepotešila by Vás novinka že v Maďarsku našli črep s nápisom v slovanskej hlaholike? :-)  http://www.historickarevue.com/?id=archiv_16

Bystrický hrad v PB


 Komu by sa nechcelo šlapať na hrad, nájde kus hradu aj v Bystrickom kostole Navštívenia Panny Márie. Kostol patril pod hrad Bystrica čoho dôkazom je aj fakt, že jeden z prvých súkromných patrónov bol od r. 1472 Ján Podmanický /pravdepodobne nevlastný strýko lúpežných rytierov Rafaela a Jána/ z čoho mu prináležalo aj právo voľby farára.