Vyhľadávať v tomto blogu

štvrtok 25. augusta 2011

Novinka leta 2011


Po vyše 350 rokoch by sa commes Šimon Balassa mohol vrátiť do svojho vtedy nového sídla bystrického panstva s veľmi vzácnou zmenou.
Do oporného múru bola vkomponovaná šambrána s krásne zachovanou reliéfnou orlicou - podľa dostupných info - krásne  profilovaný zlomok pochádzajúci z hradu . Autenticita , vznik, pôvodné nech sú otvorené.
Čoskoro sa skolaudujú aj  renovovaného útroby, ktoré by mali slúžiť na vzdelanostné  ciele  s citom pre zachovanie autenticity nielen kamenných prvkov.Z extérierovej výzdoby sa oproti erbom  nápis na tabuli čitateľne  uchoval od  r.1631, kedy sa  dátuje sťahovanie Balassovcov z chladného hradu .