Vyhľadávať v tomto blogu

sobota 26. mája 2012

História s pánom Janechom I.- Malý Manín (osídlenia)

Maketa príbytku 8.stro.p.n.l. Lužická kult.
Priznám sa , veľmi som podcenil oznam o súkromnom múzeu v Považskej Teplej (niekedy po roku 2000), a to radšej priznávam že nás návšteva príjemne šokovala.  Z malej zvyklostnej zbierky ľudových remesiel sa vykľul z môjho pohľadu archiválny poklad (nemysliac peňažnú hodnotu) širokého záberu – vlastne najširšieho – tam doba st. železná už patrí.
Niekoľkokrát som vzhliadal na opozičný Malý Manín vediac o jeho osídlení ,ale nič viac. Nakoniec  pán Janech ani sekundu neváhal o po krátkom telefonáte ochotne zmenil svoj sobotňajší program v prospech výstupu a záznamu GPS o lokalite ktorú objavili v rámci existencie 10 ročného archeologického krúžku ( r.2000)
Ucho z keramiky_lužická kultúra
Moju lenivosť prekvapilo, ako vysoko sa Kelti vysťahovali pre svoju  bezpečnosť . Čakal by som vyššie  úpätie hory, ale pred výstupom na  náhornú plošinu sa objavuje zreteľná kliešťová brána s valmi (bod na mape ). Výstup nie je tiež márny pre nádherný pohľad zo skalného zrazu (Plevnícka skala s veľkým kovovým krížom mimo tur. trás)
na Javorníky či rodisko Dominika Tatarku. Z okraja je vidno na Považský ako aj Súľovský hrad.
Časť nádoby st.doba železná 5stor.p.n.l.
výzdoba-náznak ucha, Lužická kultúra
Po línii výstupu skratky sú badateľné znaky pozostatku serpentínovej výstupovej cesty  lemovanej po bokoch vážskymi kameňmi ( žulovými okrúhliakmi ) čo na travertínovom kopci  nemožno za normálnych prírodných okolností čakať. Na vrchole je niekoľko stále zrejmých terás s niekdajšími príbytkami o čom svedčí množstvo črepín a mazanice(nepálenej hliny) z mladšej doby bronzovej „lužická kultúra“ – 8.st.p.n.l., staršej doby železnej –Halštat ako aj neskoršieho Laténu .
fragment nádoby_Lužická kultúra
Treba však uviesť že fragmenty hovoria o zasídlení plošiny už v staršej dobe železnej 5 st. p.n.l. ( obr. Časť nádoby st.doba železná 5stor.p.n.l.) a mladšej (obr. Bronzovy náramok _ml.doba železná_ púchovská kultúra_časť náramku).Boli sme už aj smädní, a ani som si to nestihol dať do súvisu s niekdajšími obyvateľmi a objavila sa pravdepodobná cisterna na zachytávanie vody.. Vrch sa nakláňa a z toho vyplynula aj možnosť  ju zachytávať na ploche hradiska aj v iných miestach .
Bronzovy náramok _ml.doba železná_ púchovská kultúra_časť náramkutkačsky stav 1.stor p.n.l. puchovska kult_replika
Prasleny z grafitovej keramiky/Púch. kult
Malý Manín je v ostatnom čase dňa v tieni väčšieho brata, ale svojím významom je oveľa vyššie.
Úlomky závaží krosien, prasleny z grafitovej keramiky púchovskej kultúry, úlomky keramiky zo zásobníc prevažne z 1.st. pn.l. do zániku hradiska. Tu by sa zišiel dramatický komentár titl . Dvořáka ako drasticky sa to vlastne stalo. Kultúra sa objavila späť – ale z hrnčiarskeho kola prešli späť k mädleniu rukami.
Fragment grafitovej keramiky_ púch.k.
Časti závažia na tkáčsky stav_Púchovská Kultúra
Markomani a Kvádi tu na čas zmenili poriadok a sled pokojných udalostí?Rozloha hradiska bola asi 8 ha s dĺžkou cca 630 m a tým sa zaradilo medzi tie väčšie v lokalite medzi Žilinou a Púchovom ( dodávame aj najneprístupnejšou)
Pán Janech : smer , ďalšie sídliskové opevnenia.....

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára